es | eu | en | fr

Pablo Sarasate Kontserbatorioa

Pablo Sarasate Kontserbatorioa

ERREFERENTZIA KODEA

ES/NA/AGN/F335

IZENBURUA

Pablo Sarasate Kontserbatorioa

MUTURREKO DATAK

1901-2007

DESKRIBAPEN MAILA

Funtsa

BOLUMENA

166 kutxa

60 liburu

8 funts pertsonal

EKOIZLEA

Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionala

AIPAMEN BIOGRAFIKOA

Madrilgo Kontserbatorioak irekitako bideari jarraituz, Iruñeko Udalak Musika Eskola bat ezarri zuen 1858an. Musika eskola publiko bat ezartzen lehenetako bat izan zen, Madrilgo Kontserbatorioaz gain. 1856an, Iruñeko Udalak batzorde bat sortu zuen, Hilarión Eslavaren lankide eta laguna zen Mariano García Zalbak eta musikaria zen Sebastián Canterak osatua, Espainiako lehen ikastetxe publikoetako bat izan zen musika eskola honen araudia egin zutenak. García Zalbak zuzentzen zuen musika-eskola pribatu bat, non doako zenbait plaza gordetzen ziren baliabiderik ez zuten gazteentzat. 1858ko uztailaren 21ean Udalak musika eskola berriaren araudia onetsi zuen. 1911tik aurrera Udal Musika Akademiaren izena hartu zuen.

1951ko apirilaren 20ko Foru Dekretuaren bidez "Kontserbatorio-graduko" balio akademikoa aitortu zitzaion.

1956ko abuztuaren 21ean, Nafarroako Foru Aldundiak, foru dekretu baten bidez, Pablo Sarasate Nafarroako Musika Kontserbatorioa sortu zuen. Hori arautzeko, Patronatu bat eratu zen. Patronatuko presidentea foru-diputatu bat zen, eta presidenteordea Iruñeko Udaleko alkateordea, irakasleen bi ordezkari, Ikasleen Gurasoen Elkarteko bi ordezkari, ikasleetako bat eta zuzendaria. Nafarroako Gobernuak (% 60) eta Iruñeko Udalak (% 40) finantzatzen zuten.

[+]  Gehiago irakurri

HISTORIA ARTXIBISTIKOA

Dokumentazioan hainbat lekualdaketa egin dira, egoitza-aldaketekin eta zentroen banaketarekin.

Artxiboko dokumentazioa liburutegiko material ugarirekin eta hainbat objekturekin nahastuta zegoen.

2016an aztertu zuten funtsa.

Funtsa transferentzia bidez sartu zen Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 2020an.

EDUKIA

Kontserbatorioak udal-eskola zenetik gaur egun arte igarotako etapa guztiak biltzen dituen dokumentazioa.

Bolumenari dagokionez, garrantzitsuena kontabilitateari eta korrespondentziari buruzkoa da. Dokumentazio asko falta da, batez ere antolakuntzari buruzko dokumentuak. Erakundea ezagutzeko oso baliagarriak izango liratekeen serie batzuk, Patronatuaren bilkurak kasu, osatu gabe daude.

Gainera, Eslava Kasinoa, Pedro de Felipe Alayeto, Martín Lipúzcoa, Alfredo Lumbreras, Maribel Iturralde, Manuel Sáinz de los Terreros, José María Beobide eta Felipe Aramendía, eta inongo funtsekin loturarik ez duen partituren funtsak transferitu dira.

SARBIDE-BALDINTZAK ETA ERREPRODUKZIOA

Dokumentazioa modu presentzialean eskuragarria da publikoarentzat Nafarroako Errege Artxibo Nagusian.

Bere kontsulta eta erreprodukzioa 373/2013 Ebazpena, abenduaren 9koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emandakoari lotuta dago non onartzen dituen Nafarroako Errege Artxibo Nagusia dokumentuak eskuratu, kontsultatu eta erreproduzitzeko barne-arauak.

Jabari publikokoak ez diren lanen erreprodukzioa posible izango da soilik eskatzailearen erabilera pribatua egiteko eta ikerketarako egiten denean, Errege Lege Dekretuan xedatutakoarekin bat 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena, arlo horretan indarra duten lege-xedapenak erregularizatu, argitu eta bateratzeko.

[+]  Gehiago irakurri

Gainera, funtsa osatzen duten dokumentuen berezitasuna kontuan hartuta, kontsulta eta erreprodukzioa maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoa, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilaren legean oinarrituko dira.

[+]  Gehiago irakurri

DESKRIBAPEN TRESNAK

Inbentarioa

ERLAZIONATUTAKO DESKRIBAPEN UNITATEAK

Luis Miguel Alonso Nájera

Felipe Aramendía Lezaeta

José María Beobide Goiburu

Teresa Catalán Sánchez

Jesús Echeverría Jaime

Eslava Kasinoa

Pedro de Felipe Alayeto

Mariano García Zalba

Iruñeako Taldea Musikagileak / Grupo de Compositores de Pamplona

Maribel Iturralde Ros

José Láinez Díez eta Concha Martínez Nicolás

Santos Laspiur Abad

Martín Lipúzcoa Urriza

Alfredo Lumbreras Urío

Ana Moreno Lecumberri

Nafarroako Dantza Eskola

Koldo Pastor Arriazu

Fernando Remacha Villar

Manuel Sainz de los Terreros

Martín Zalba Ibáñez

DOKUMENTAZIO OSAGARRIA BESTE ARTXIBOTAN

 • Iruñeko Udal Artxiboa
 • Musika Hiriaren Artxiboa
 • Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionalaren Artxiboa
 • Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko Artxiboa

ARGITALPEN NOTAK

 • Andrés Vierge, Marcos. “Las relaciones entre el Instituto Gregoriano de París y el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona". Non: Primer Encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra. Iruñea: SEHN, 2001. 197 – 211. or.
 • Andrés Vierge, Marcos. Fernando Remacha: el compositor y su obra. Madril: ICCMU, 1998.
 • Campión, Jokin. Felipe Aramendía (1866-1942): estudio biográfico y catálogo de las obras de su legado musical. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko Musikologia espezialitateko ikasketa bukaerako ikerketa lana, 2009 (argitaratu gabea).
 • Fraile Sarrias, Alberto. "Pablo Sarasate, Conservatorio". Non: Gran Enciclopedia de Navarra. Volumen VII. Iruñea: Nafarroako Aurrezki Kutxa, 1990. 393. or.
 • Goldaracena Asa, Arturo eta Jimeno Gracia, Mª Manuela. "Análisis de los estudios profesionales de música en Navarra a partir de la LOGSE: el punto de vista del profesorado". Non: Musiker: cuadernos de música. 16. zenbakia (2008). 239-264. or.
 • Goldaracena Asa, Arturo. "La Educación Musical en Navarra en el siglo XIX: las primeras escuelas de música municipales". Non: Musiker: cuadernos de música. 14 . zk. (2005). 47-77. or.
 • Gurbindo Gil, Beatriz eta Hermoso Castillo, Isabel. "Asuntos generales en la Academia Municipal de Música de Pamplona durante la segunda mitad del siglo XIX". Non: Primer Encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra. Iruñea: SEHN, 2001. 235-257. or.
 • Ibarretxe Txakartegi, Gotzon, Goldaracena Asa, Arturo eta Jimeno Gracia, Mª Manuela. "De la LOGSE a la Declaración de Bolonia: el caso del Conservatorio Superior de Navarra "Pablo Sarasate". Non: Boletín de investigación educativo-musical. 13. urtea, 37. zk. (2006). 14-21. or.
 • Jiménez Jiménez, Bruno. "Profesorado en la Academia Municipal de Pamplona (1858-1881)". Non: Primer Encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra. Iruñea: SEHN, 2001. 259-279. or.
 • Nagore Ferrer, María. "La Escuela Municipal de Música de Pamplona: una institución pionera en el siglo XIX". Non: Estudios sobre música y músicos de Navarra. María Gembero Ustárroz (ed.), Vianako Printzearen bolumen monografikoa, 238. zk. (mayo-agosto 2006ko maiatza-abuztua), 537-556. or.
 • Navallas Rebolé, Javier. "Música, Enseñanza de la". Non: Gran Enciclopedia de Navarra.VII. bolumena. Iruñea: Nafarroako Aurrezki Kutxa, 1990. 497. or.
 • Pérez Ollo, Fernando. "Academias de música". Non: Gran Enciclopedia de Navarra. I. bolumena. Iruñea: Nafarroako Aurrezki Kutxa, 1990. 61-62. or.
 • Reglamento Orgánico de la Escuela de Música de la Ciudad de Pamplona. Iruñea: Regino Deskantsako inprimategia eta liburu-denda, 1858.
 • Sagaseta Aríztegui, Aurelio. "Mariano García Zalba (1809-1869): nuevas aportaciones sobre su biografía y producción musical". Non: De Musica Hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Calo, S.J.  II. bolumena. Santiago de Compostela: Santiago de Compostela-ko unibertsitatea, 1990. 231-245. or.
 • Sagardía, Ángel. "Conservatorio Navarro de Música «Pablo Sarasate» de Pamplona". Non: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Cuerpo A. Diccionario Enciclopédico Vasco.VII. bolumena. Donostia: Auñamendi argitaletxea, 1976. 496. or.
 • Sopeña, Federico. "La música en la ciudad: tradición y actualidad. El único conservatorio funcional de España". Non: ABC (1963ko urriaren 15a).

Transferentziaren berria

DESKRIBATZAILEAK

Musika, XIX. mendea, XX. mendea, Erakunde musikala, Pedagogia musikala.